Guangxi Huayin Alumina

 

Company Name: Guangxi Huayin Alumina
Country: China
Type: MDU, WDU
MCC: 2000A, 1000A
Switchboard: 5000A