Stillingsbeskrivelse: Med reference til produktionschefen vil du i samarbejde med virksomhedens tilbudsafdeling indtage en nøgleposition på tilbudssiden. Du har næse for at give de rigtige tilbud, og dermed medvirke til virksomhedens fortsatte succes af kundespecifikke styre- og fordelingstavler.

Du kan som person lide en hverdag, hvor det går stærkt og hvor prioritering af tid overfor foranstående deadlines er vigtig.

Dine arbejdsopgaver vil være varierende og tilfalde tilbudsafdelingen fra såvel egen salgs- organisation, licitationer og direkte forespørgsler til huset.

Du har evnen til at overskue et licitationsmateriale, lige fra den tekniske beskrivelse og til nøgleskemaer/hovedstrømsskemaer.

Du vil sideløbende med tilbudsberegningen have ansvaret for en tilbudsberegner og samtidig har du ansvaret for at vedligeholde data omkring aktuelle priser og leverandører.
   
Uddannelse: Du har en solid el-teknisk forståelse med en baggrund som elektriker, el-installatør, stærkstrømstekniker, maskinmester eller en lignende relevant erfaring.
   
Egenskaber: Vi lægger vægt på, at du er forretningsorienteret og har en kommerciel interesse i dit arbejde. Du arbejder selvstændigt og struktureret kombineret med ordenssans. Du kender til tavler og tavlekomponenter samt de relevante standarder. Det er helt naturligt for dig at følge samtlige dine tilbud og projekter helt i mål.
   
Erhvervserfaring: Erfaring med tilbudsberegning og dimensionering af lignende produkter eller erfaring fra en rådgivende virksomhed.
   
Sprogkundskaber: Behersker dansk og engelsk i skrift og tale.
   
IT kundskaber: Fortrolig med MS Office og bruger af CRM-system er en fordel.
   
Løn: Gode løn- og ansættelsesforhold med bl.a. sundhedssikring m.v.
   
Du tilbydes: Et spændende og udfordrende job med en stor kontaktflade såvel internt som eksternt. Et job hvor ikke to opgaver er ens og hvor din prissætning og dit købmandsskab bidrager til virksomhedens fortsatte vækst.

Du har gode muligheder for personlig og faglig udvikling bl.a. ved at kunne arbejde intensivt med de mange tilbud, men også sætte kursen for tilbudsafdelingens fortsatte udvikling og samspil med den øvrige organisation.
 
 
   
 
Submit